Сергій Мацибора: Нові варвари вже близько

Ми живемо на зламі епох. Старі ідеології поступово, але невпинно перетворюються на мотлох. Вже канув до Лети комунізм. Лібералізм, формально перемігши і ставши тотально домінуючою ідерлогією, перестає бути лібералізмом, перетворюючись в мішанину взаємовиключних параграфів. Націоналізм все ще борсається на поверхні, але втрачає історичні підстави свого існування, перетворюючись з політичної сили на субкультуру для підлітків.

Старі ідеологічні орієнтири не працюють. В програмах лівих партій звучать праві мотиви, а програми правих перенасичені лівою риторикою. Постмодерн змішує недоноски старих ідей, формуючи кітчевий мікс, але не продукуючи нових ідей. Нинішній світ переживає не економічну чи політичну, ба, навіть і не екологічну кризу. Ключовою проблемою стало вичерпання сенсів.

На горизонті людської цивілізації вимальовується надзавдання – надати сенсу її розвитку, більш вагомішому за маркетингові прийоми та ерзац-ідеології, позбавлені внутрішнього змісту. І ті сили, які першими дадуть нинішньому “цивілізованому” людству Сенс, стануть володарями майбутнього.

А поки що…насолоджуйтесь солодкими митями декадансу, в якому немає авторитетів і кожен сам собі ідеолог. Проте не забувайте. Нові варвари вже близько.