Сергій Чаплигін: Деколонізація території, державне самовизначення української нації

Сьогодні на порядку денному має стояти законодавче закріплення правонаступництва Україною всіх історично зафіксованих державних утворень українців. Українці в минулому неодноразово мали власні державнi утворення на своїй територiї. Однак з часу останнього проголошення незалежностi України, Верховна Рада УРСР жодним чином не визначилася щодо правонаступництва Україною цих утворень – першим абзацом Акту 24 серпня 1991 року мотивацiєю проголошення незалежностi став “державний переворот в СРСР”, а не воля Українського Народу до власної держави, яка неодноразово була проявлена в iсторiї.

Внаслідок законодавчо не встановленого правонаступництва минулих державних утворень українців лишаються нерозв’язаними питання:

– політико-правової кваліфікації УРСР як колонії;

– судової кваліфікації діяльності КПРС і колоніальної адміністрації як злочинної щодо українського народу;

– нечинності актів власності на території України, що видані владами різних метрополій;

– адаптації до чинної Конституції актів власності, що видані владами попередніх державних утворень українського народу;

– не скасовані акти метрополії про експропріацію та колективізацію.

Власне кажучи, лишаються юридично нерозв’язаними всі проблеми деколонізації України та державного самовизначення українців. Адже сукупність державних актів, що становили правову базу минулих державних утворень українців, складають таке поняття як історичне право.А історичне право має ключове значення для консолідації нації. В політико-правовому відношенні воно легітимізує національно-визвольну боротьбу, а по відновленні державності стає базою для подальшого формування правової системи. В ідеологічному відношенні усвідомлення історичного права свого народу, знання його засад і становить сутність національної свідомості. Це свідчить, що українці протягом історії усвідомлювали себе як політичну окремішність, і щоразу, піднявшись після національних катастроф, відновлювали й захищали своє право на державну незалежність.

Моя позиція:

1. Важливим є кваліфікувати перехідний період – бо саме це зумовлює мету суспільних перетворень.

2. Незалежність України була проголошена внаслідок розвалу імперії, з колишньої російської колонії. А отже, перехідний період в Україні має єдине тлумачення — постколоніальний.

3. Найпершим покликанням держави, що виникла на території колонії, і суб’єктом якої став до того поневолений народ, є подолання наслідків окупації та колонізації.

4. Робити це потрібно через заперечення колоніальних установлень, відродження національних цінностей та відновлення притаманних українцям соціальних регуляцій. Назва цьому – деколонізація території, державне самовизначення нації, подолання відчуження та встановлення державності згідно з ідеалами національно-визвольної боротьби українців

Сергій Чаплигін