Сергій Чаплигін: Як приходить Постмодерн

Модерн спричинився до розвитку людини та суспільства, для виходу їх на новий еволюційний виток. Але позбутися міфу він не зміг. Він всього лише замінив одну форму міфу (станово-релігійну) на інші (класово-економічну, расово-антропологічну, ринково-фетішистську), пройшовши  шляхом жорстоких експериментів в XX столітті.

Яке було завдання модерну? Звільнення людства від традицій та забобонів. Тому весь пафос філософії модерну полягав у звільненні. Не тільки від Бога, як інстанції, що передує суб’єкту-об’єкту, але від усіх аспектів ірраціональності – міфів, сакральності, вірувань…

Макс Вебер назвав це «entzaubern» («розчаклування») та «entzauberte Welt» («розчаклований світ»). Світ, якого  позбавили  священного виміру. Саме це було завдання Модерну: «розчаклування світу» – звільнення від всього «незрозумілого». Це «звільнення» від того, що робить світ по-справжньому живим. Тому Модерн «вбивав» Бога,  послідовно і нещадно.

У міру того, як людина справляється з цим завданням, вона в якийсь момент разом з Ніцше каже: «Бог помер, ми вбили його – ви і я».

І на місці звільнених просторів людство починає будувати нову Вавилонську вежу. Адже тепер  немає заборон. І людство будує техніку, досконале суспільство, говорить про те, що необхідно скасувати існуючі споконвіку основи, касти, стани, і взагалі звільнити людський імпульс. Той, колишній світ ще був створений  Богом. І людина в ньому була рабом. Тепер вона почала творити свій власний світ, в якому стала паном.

Побудований новий світ? Так, побудований. Гуманістична програма здійснена. І у своїй деструктивній, й у своїй конструктивній фазі. Бога немає, людина живе відтепер в створеному нею самою світі. Але гуманізм Модерну («прогресивна» ідея вищої цінності людини замість «реакційного» міфу про Бога) чомусь не спрацьовує. Весь цей інфернальний рух  в ХХ столітті  доходить до свого логічного завершення – світ лишається без Бога та з людиною в якості речі (зарання прорахованою та абсолютно нецікавою).

І лиш невелика кількість людей запитала: «А що ми взагалі зробили? Що це було таке? Ми вбили Бога. Натомість що ми отримали?» На що Ніцше відповідає: «Якщо ми вбили Бога, у відповідь ми отримали ніщо». Ми опинилися у світі, чиї структури звалилися. Починається Постмодерн.

Сергій Чаплигін