Сергій Чаплигін: Ротація еліт

Однією з основ кожного політичного процесу є протистояння еліти і контр-еліти. За одним з підходів контр-еліта – люди активного пасіонарного типу, яким не знайшлося місця у владі, яких відкидає правляча еліта. Вони збираються, групуються, консолідуються і починають війну з елітою. Якщо їх ізоляція і маргіналізація радикальна, то тим більш радикальним буде їх виклик Системі.

Тому за таким розглядом протистояння еліти і контр-еліти зовсім не важливо, якою ідеологією виправдовують свій порив контр-еліти, і на який світоглядній платформі стоїть еліта правляча. Це залежить від конкретних історичних обставин та настроїв в суспільстві. З точки зору неомакіявелістської школи, функціональна технологія балансу еліт набагато важливіше фікцій ідеологій, якими прикриваються сили, які ведуть боротьбу за владу. Адже Нікколо Макіявелі перший запропонував винести за дужки ціннісну сторону політичного процесу і зосередити увагу на описі технологій отримання та утримання влади.

Давайте і ми розглянемо структурні зміни в Політичному таким чином, виносячи за дужки морально-ціннісну риторику будь-яких політичних партій і рухів. Теорію ротації еліт розробив авангардний італійський соціолог, економіст, політолог та філософ з макіявелістськими симпатіями Вільфредо Парето, Він скептично ставився до демократичних режимів, називаючи їх демагогічною плутократією, вважаючи, що в політичному житті діє універсальний закон, при якому меншість (еліта) завжди обманює маси.

Говорячи про кругообіг еліт, їх постійну зміну, Парето називав історію «кладовищем аристократії», тобто привілейованих меншин, які борються, приходять до влади, користуються цією владою, занепадають та замінюються іншими меншинами. Необхідність постійної заміни і циркуляції еліт він обумовлював тим, що колишні еліти втрачають енергію, ту, яка допомогла їм колись завоювати місце під сонцем.

Суть підходу Парето до аналізу політичних процесів у наступному: Існує “правляча еліта”, що знаходиться в даний момент при владі. На протилежному полюсі перебуває “потенційна еліта”, контр-еліта, яка може і хоче стати правлячою, але поки такою не є. Існує також “анти-еліта”, що включає антисоціальні елементи. Є також “не-еліта”, тобто маси, соціальний тип, не здатний перетворитися в еліту ні за яких обставин.

«Еліта» складається з авторитетних, активних, діяльних, вольових, розважливих людей, здатних до здійснення владних функцій, які бажають їх здійснювати і здійснюють на практиці в силу свого положення.

Контр-еліта складається з точно такого ж типу – діяльних, вольових, розважливих людей, здатних до здійснення владних функцій і бажаючих їх здійснювати, але позбавлених цієї можливості з якихось причин. Контр-еліта виступає проти існуючої еліти в тому випадку, якщо не може інтегруватися до неї еволюційним чином. Якщо ж ротація проходить безболісно і правляча еліта досить відкрита, то цього протесту не відбувається.

«Анти-еліта» складається з активних, творчих і неординарних людей, які виступають проти еліти і її правил на основі індивідуального анархічного бунту. Анти-еліта не має місця ні в якому суспільстві і абсолютно не готова до влади, не дивлячись на пасіонарність, талановитість і високу активність. Цей тип характерний для творчої богеми, кримінального співтовариства, анархістські орієнтованих груп. Анти-еліти відрізняються від контр-еліт, з якими вони солідаризується під час революційних фаз, тим, що не мають відповідальності та позитивного порядку денного.

«Не-еліти» (маси) – це соціальний тип, принципово не здатний до здійснення владних функцій, з невисоким рівнем волі і раціональності, податливий та адаптується до будь-яких форм владного контролю, що володіє зниженим рівнем пасіонарності і вузьким кругозором, що не допускає узагальнень або відповідальних рішень .

Правляча еліта завжди діє приблизно за одним сценарієм, що повторюється цикл за циклом – домігшись влади високою напругою сил і волі на першому етапі, еліта прагне зміцнити своє панування на другому, старіє і слабшає на третьому, і падає на четвертому, поступаючись місцем іншій еліті. Нова еліта відрізняється динамізмом, творенням, міццю. Вона відкрита до новизни і легко вбирає в себе гідні цінні кадри. Потім вона замикається в собі, олігархізується, стає менш проникною – проникнення в неї вкрай утруднено і вибірково. І нарешті, на останній стадії циклу правляча еліта взагалі не сприймає людей зі сторони. Вважає за краще передавати владу абсолютно недієздатним, але своїм представникам, ніж діяльним і ефективним чужинцям. Так еліта починає вироджуватися і слабшати. Відриваючись від контакту з масою, еліта втрачає енергію і силу, перетворює владу на привілей, втрачає можливість адекватно реагувати на політичні і соціальні виклики.

Закон Парето на основі цього підходу – закон залізної олігархізації або ротації еліт залізно підтверджений історичними фактами. Закон залізної олігархізації показує, що для самозбереження панівні еліти повинні постійно підтримувати цикл поновлення, підтягуючи кадри з різних сфер суспільства. Критичним порогом є поява контр-еліти. Як тільки це відбувається, при владі виникає серйозний конкурент, здатний її повалити. Якщо і на цьому етапі не вжити зусиль щодо активізації ротації, старі еліти приречені.

І безусвідомлення цього В Україні не виживе ні стара політична еліта, ні перетвориться на нову еліту контр-еліта.

Сергій Чаплигін