Реєстрацію на Бандерівські читання 2022 розпочато!

Реєстрацію на Бандерівські читання 2022, – щорічну конференцію для тих, хто бажає проаналізувати та обговорити світ, роль України в ньому та можливості підвищення цієї ролі з націоналістичних позицій, – розпочато!

Участь у заході відкрита для усіх, хто підтримує позиції українського націоналізму в цілому і тим, хто дотримається технічних вимог до участі у заході та подачі матеріалів. Відкрита для представників будь-яких партій та організацій націоналістичного спрямування, наукових та громадських установ та осіб поза ними. Будь-кого, хто підтримує досягнення тріумфів для України та українців на націоналістичній основі!

Тема заходу: Світ ідей Степана Бандери та виклики XXI століття.

Дата заходу: 5 лютого 2022 року.

Захід у Facebook.

Формат: комбінований (очний + онлайн, деталі будуть повідомлені зареєстрованим учасникам).

Термін завершення подачі матеріалів: 1 січня 2022 року на пошту nac.ussd@gmail.com.

Вимоги до матеріалів: мова українська, дані про автора (прізвище, ім’я, науковий ступінь, місце роботи, посада, вчене звання) в правому верхньому кутку. Назва статті великими літерами. Обсяг статті до 15 -20 тис. знаків, в текстовому редакторі WORD, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Посилання автоматичні посторінкові.

Теми панелей заходу та можливі напрямки матеріалів:

1. Чим є і чим не є український націоналізм у ХХІ столітті:

• актуальність українського націоналізму сьогодні і в перспективі;

• образ націоналіста в суспільній свідомості: ламання стереотипів;

• націоналістична альтернатива в умовах глобалізованого світу та сучасного стану держави;

• доктрина українського націоналізму: вчора, сьогодні, завтра.

2. Завдання і форми діяльності націоналістичного руху: виклики і відповіді.

• аналіз стану та перспектив націоналістичного руху в сучасних умовах;

• механізми і концепції функціонування націоналістичної організації: проблеми, завдання, історія, перспективи;

• принципи і підходи до розбудови націоналістичної організації та посилення впливів на суспільство.

3. Ліберальний зашморг на шиї освіти: як долати:

• аналіз нав’язуваних трансформацій освітнього процесу у середній та вищій школі;

• гендерна ідеологія і освіта – хто, як і для чого;

• освіта і патріотичне виховання;

• націоналістична візія освітнього і виховного процесу.

Збірник матеріалів Бандерівських читань буде видано до початку читань.

❗Зміст матеріалів має опиратися на думки та ідеї Степана Бандера.