Традиціоналістський консерватизм

Традиціоналістський консерватизм, також відомий як класичний консерватизм та традиційний консерватизм , є політичною філософією, що підкреслює необхідність принципів трансцендентного морального порядку, які проявляються через певні природні закони, до яких суспільство має ставитися обережно. Скорочений до традиціоналізму, а в Сполученому Королівстві та Канаді відомий як торизм, традиціоналістський консерватизм є варіантом консерватизму, заснованим на політичних філософіях Арістотеля та Едмунда Берка . Традиціоналісти підкреслюють органічність суспільного устрою та захист традиційних інституцій перед гіперіндивідуалізмом.

Традиціоналістський консерватизм наголошує на ключовій ролі звичаїв  і традицій . Теоретичні принципи не визнаються ними як самодостатні, а мають випливати з практичного досвіду. Традиціоналісти вважають, що зміни, якщо вони необхідні, не є результатом теоретично аргументованої думки, а мають природним чином випливати з традицій громади . Лідерство , влада та ієрархія розглядаються як природні засади. Традиціоналізм виник протягом XVIII століття в Європі у відповідь на  хаос англійської громадянської війни та  радикалізм Французької революції .

У середині ХХ століття традиціоналістський консерватизм почав серйозно організовувати себе як інтелектуальна та політична сила.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Релігійна віра та природне право

Ряд традиціоналістських консерваторів є католиками (наприклад, Т. С. Еліот , англо-католик, Рассел Кірк , римо-католик).  Інший традиціоналіст, який публічно відстоював свою традиційну віру, є Калеб Стегал , який є євангельським протестантом. Ряд консервативних протестантів були також традиціоналістськими консерваторами, такі як письменники групи Touchstone. Серед прихильників традиційного консерватизму були і деякі релігійні євреї, таких як Уілл Герберг , Ірвінг Луї Горовіц , Мордехай Рошуолд і Пол Готтфрід .

Традиція та самобутність

Як випливає з назви, традиціоналісти вважають, що традиція та індивідуальний досвід людини визначають її світогляд. Кожне покоління успадковує досвід і культуру своїх предків, і через сприйняття та збагачення власним досвідом людина здатна передавати її своїм нащадкам. Перефразовуючи Едмунда Берка , який часто розглядається як батько сучасного консерватизму : “Людина є дурною, але вид мудрий”.

Ієрархія та органічна єдність

Традиціоналістські консерватори вважають, що людське суспільство є по суті ієрархічним (тобто воно завжди включає різні взаємозалежні нерівності, ступені та класи, а ті політичні структури, які визнають цей факт, виявляються найбільш справедливими, процвітаючими та взагалі корисними). Ієрархія дозволяє зберігати всю спільноту одночасно, замість того, щоб захищати одну частину за рахунок інших.

Аграрність

Сільська місцевість та цінності сільського життя високо цінуються (іноді навіть романтизувати як в пасторальній поезії) в середовищі традиційних консерваторів. Принципи аграрності (тобто збереження малих сімейних господарств, суспільних земель, збереження природних ресурсів та управління землею) є основою розуміння традиціоналізмом сільського життя.

 Класицизм та висока культура

Традиціоналісти відстоюють класичну західну цивілізацію та цінують освіту, сформовану текстами єврейської , грецької , римської та середньовічної епохи. Аналогічним чином традиціоналісти – це класицисти, які шанують високу культуру у всіх його проявах (наприклад, література , музика , архітектура , мистецтво та театр ).

 Патріотизм, локалізм та регіоналізм

На відміну від націоналістів, які ставлять роль держави чи нації над місцевою або регіональною спільнотою, традиціоналісти відстоюють патріотизм як ключовий принцип. Традиціоналістські консерватори вважають, що лояльність до місцевості або регіону є більш важливою, ніж будь-яка прихильність до більшої політичної одиниці. Традиціоналісти також вітають цінності субсидіарності та близькості до своєї громади, віддаючи перевагу громадянському суспільству “маленьких громад” Берка в широкому сенсі. З іншого боку, націоналізм, на думку традиційних консерваторів, призводить до шовінізму і розглядає державу як абстрактну та відірвану від місцевої спільноти та сімейної структури, а не як випливаючу з цих місцевих реалій.

© Мандрівець