Team

Friend “Petrovich”

Ідейний натхненник, головний редактор/ Inspirer, editor

Friend “Frenchman”

Відповідальний за спілкування з навколишнім світом / Responsible for communication with the world around 🙂

Friend “Lawyer”

Випусковий редактор