Сергій Чаплигін: Економіка не існує у відриві від соціуму

Реформи треба починати саме з подолання і не тільки колоніальних (насильно нав’язаних), а й пост-колоніальних (некритично сприйнятих) норм та стереотипів. Тобто всього, що стосується суспільних відносин, політичної системи, морально-етичних та правових взаємин.

Щодо економічної реформи – економіка не існує у відриві від соціуму. Відповідно її стан повністю залежить від реального стану суспільства та його історичних, культурних, етнічних, релігійних та географічної особливостей.

Як ринкова модель економіки (лібералізм) так і планова модель економіки (марксизм) є не просто економічними теоріями, але й світоглядами, які напряму походять з філософії.

Адам Сміт адаптував філософію індивідуалізма Джонна Локка до сфери політекономії

Карл Маркс – розвинув філософію Фрідріха Геґеля з акцентом на економічні закономірності та історію, описану з позиції пригнобленого класу (пролетаріату).

Тому які позитивні наслідки може дати економічне реформування в Україні – де суб’єктом економіки виступає, списаний з західної економічної моделі, психотип автономного індивіда, який там формувався століттями?

В Україні ж традиційними суб’єктами господарювання завжди були сім’ї та родини. Суб’єктами, у поведінці яких часто досі панує психологія напівнатурального виробництва та напівфеодальних суспільних стосунків.

Тож вже сьогодні треба піднімати питання щодо відмови від уявлення про економіку, як самостійної та самодостатньої галузі, в якій діють особливі закони, притаманні тільки їй. Звідси і реформи треба здійснювати виходячи з історичної та етнічної конкретики.

Бо українці, як завжди, будуть в програші.

Принцип залежності економіки від суспільства в Україні полягає:

– в чіткому балансі між принципом економічної свободи окремих суб’єктів та ричагами соціального регулювання;

– розвитку тих економіко-соціальних інститутів, які є за межами приватного сектора, але й не належать прямому державному регулюванню.

Але, кого це цікавить?

Тих, хто тримає кошти закордоном, має там нерухомість, навчає своїх дітей та проводить вільний час?…

Сергій Чаплигін