Сергій Мацибора: Три гілки одного дерева

Нинішні часи позначені палкими ідеологічними баталіями, які особливо загострюються у передвиборчі періоди. Основними ж ідеологічними течіями сьогодення, які ведуть боротьбу за мізки пересічних, є соціалізм, лібералізм та націоналізм. Проте насправді, це, значною мірою, боротьба “нанайських хлопчиків”, позаяк всі три ідеології мають спільне коріння в ідеях Революції 1789 року, а “непримиренні суперечності” між ними існують хіба що в запалених мізках ідеологічних фанатиків.

Так, всі три ідеології відстоюють ідею прогресу, тобто поступального розвитку вперед. Просто соціалісти розглядають це як прогрес соціального класу, націоналісти як прогрес певної нації, а ліберали як прогрес окремої “сферичної особистості в вакуумі”.

Мало того, джерелом і двигуном цього прогресу всі три ідеології розглядають непримиренну боротьбу за виживання, в результаті якої перемагає сильніший, яка, на їхню думку, і є джерелом прогресу. Тільки для соціалістів це боротьба класів, переможець якої здобуває владу та засоби виробництва, для націоналістів це боротьба націй та рас, переможці якої отримують “життєвий простір” та культурне домінування, а для лібералів – окремі індивіди, які, збагачуючись за рахунок інших, розширюють власне споживання та рівень “свободи”.

Тобто в усіх трьох випадках мова йде про чистої води соціальний дарвінізм, який просто прикладається до різних історичних суб’єктів, як-то клас, нація або окрема особистість. Таким чином ми бачимо, що соціалізм, націоналізм та лібералізм є гілками одного дерева, коренями якого є ідеї Революції 1789 року.

Сергій Мацибора