Лицемірна екологія від лібералів

Панівний нині екологічний дискурс, незалежно від того ведеться він на “науковому” чи на “науково-популярному” рівні, демонструє вкрай небезпечний підхід, властивий ліберальному дискурсу загалом. Йдеться про те, що сама проблематика ставиться в цілому вірно і об’єктивно, однак рішення які пропонуються часто є абсурдними і політично заангажованими.

Однією з таких тем є глобальна зміна клімату. Вкрай показова стаття з цього приводу була оприлюднена в Працях Національної академії наук США (http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115) під назвою “Траєкторії земної системи в Антропоцені”. Як зазначено на сайті самої академії, ця установа є приватною та неприбутковою, що загалом натякає на те, що відповідальність за дослідження існує тільки перед приватними спонсорами, серед яких такі люди як Біл Гейтс (його діяльність в певних напрямах “благодійсності” заслуговує на окрему розмову).

Матеріал в цілому вкрай фундаментальний. Коротко перекажемо зміст його першої, умовно назвемо її, “об’єктивної частини”. Земля як деяка цілісна система перейшла від доби Голоцену (яка почалася 11700 тис. років тому) до Антропоцену, яка характеризується тим, що людська діяльність стала геологічним чинником. Тобто якщо теперішні ландшафти, водойми, контури узбереж і т.д. сформувались такими факторами як рух льодовиків, дія вітру і т.п., то тепер людина творить зміни співмірні з цими впливами. Прикладами можуть слугувати створення велетенських водосховищ, масова вирубка лісів, осушення боліт, та викиди газів в атмосферу. Відповідно, як твердять автори статті, людська діяльність радикально змінила стан і перебіг природних процесів.

Оскільки знані нині людські спільноти та й людський вид сформувався як такий в Голоцені, то зміна природних умов призведе до великих катаклізмів та соціальних криз, ба більше – може в перспективі зробити планету непридатною для проживання. Найбільшими проблемами є зникнення наявного нині сільського господарства, яке пристосоване так чи інакше до умов голоцену, а також жорсткий брак водних ресурсів.

Найбільшою загрозою такого розвитку подій є зростання середньої температури на планеті на два градуси, що відповідно запустить вже незворотні процеси. Якось спрямувати це зростання в зворотній бік не виглядає можливим, задача лише в тому, щоб утримувати цей показник хоча б на рівні 1-1,5.

Причинами цього є і масовий викид парникових газів, зокрема двоокису вуглецю (CO2) та відсутність засобів його утримання (чим є ліси). Збільшення температури позначиться не тільки на опустелюванні, але також на таненні льодових шапок на полюсах, опрісненні морів та зупинці великих морських течій, вивільнення ще більшої кількості CO2 завдяки так зв. бактеріальному диханню, що відповідно через ефект доміно робить кліматичні зміни ще більшими, а відтак незворотними.

З цими висновками важно сперечатись. Зміни клімату ми відчуваємо на собі вже тут і зараз в Україні, достатньо порівняти частоту аномально високих температур влітку, зменшення кількості опадів, часті посухи. З іншого боку можемо оцінити масштаби людського втручання в природу на прикладі водойм, які дедалі більше міліють та навіть зникають з лица землі, призводячи до опустелювання навколишній територій. Багато малих річок, які ще років 100 тому були подекуди судноплавними, нині є лише пунктирною лінією на мапі.

А тепер переходимо до більш цікавого. Що з цим робити? Автори з Академії наук США (зауважимо знову таки відповідальні тільки і виключно перед своїми спонсорами-мільярдерами) вказують на потребу зменшення викидів парникових газів, укріплення сховищ біосферного вуглецю (простіше кажучи того, що утримує CO2 від його потрапляння в атмосферу, передовсім – великих лісів), усунення надлишків CO2 з атмосфери та адаптація до явищ глобального потепління, які вже виникли.

Начебто все розумно. Можна, правда, додати, а що нового сказали ці люди? Про те, що людство безповоротно руйнує біосферу говориться вже років 100. При чому не науковцями на утриманні мега-капіталістів, а значно чеснішими людьми. Починаючи від робіт К. Лоренца («Вісім смертних гріхів цивілізованого людства»), М. Хайдеггер («Слово про техніку»), Ф. Г. Юнгера («Досконалість техніки»). Все вже досить давно осмислено і сказано: ідеологія безперервного зростання економіки та так зв. технічного прогресу зрештою призведе до знищення біосфери і самої людини на цій планеті. Однак на ідеології росту тримається вся капіталістична система, яка більше того має в своїх руках і науково-технічну сферу, яка ладна винаходити новий і новий непотріб, щоб цей ріст забезпечувати.

То що ж сучасні американські академіки пропонують? Може відмовитись від агресивної реклами, захоплення нових ринків шляхом вестернізації свідомості народів в країнах так званого “третього світу”, чи від закладеного виробником передчасного застарівання речей? Взагалі, читаючи якісь великі тексти від глобалістів, зразу виникає думка, ну де, де ж буде найголовніше. А воно таки є. Автори пишуть про потребу додаткових і інституційних інновацій на рівні глобального урядуваннячка (governance – слово не немає аналогів укр.мові, це щось на зразок непрямого чи то м’якого управління), змін в демографії (це власне вся сіль статті), споживанні, поведінці, освіті, інституціях, соціальних технологіях і т.д. і т.п. для досягнення бажаного шляху Стабілізованої Землі (тобто уникнення збільшення температури на 2 градуси).

Читач мабуть задасться питання, то певно мова йде про те, щоб відучити мешканців Азії та Африки викидати пластик та інше сміття в річки (https://vk.com/wall-47708839_85274), що до речі пов’язано із діяльністю великого міжнародного капіталу на їх території, чи там вирубувати джунглі для вирощування олійної пальми (олію з якою поживають здебільшого самі ці мешканці – https://www.indexmundi.com/agriculture/…). Або можливо Європа та Півн.Америка перестане надавати тонни допомоги цих самим вічно голодним країнам, які за останні півстоліття нарощують кількість населення мільярдами? Ні, це все расизм та нацизм. Про те, що китайці, індуси та нігерійці під чітким керівництвом світової фінансової і промислової еліти є найбільшими загажувачами світового океану сміттям говорити неполіткоректно. Для збереження планети слід знищити білих, чи то пак “мешканців країн з найбільшим рівнем прибутку на душу населення” (higher per capita consumers).

Автори тішаться, що зроблено відносно швидкий прогрес в уповільнення і спрямування в зворотній бік зростання населення через спад фертильності завдяки фемінізму, доступу до технологій контролю за народжуваністю, просуванню освіти та підвищенню прибутків (Англ. For example, there has been relatively rapid progress toward slowing or reversing population growth through declining fertility resulting from the empowerment of women, access to birth control technologies, expansion of educational opportunities, and rising income levels).

Дуже цікавий абзац. Звісно, ці зміни торкнулись тільки “ненависної їм білої раси” (і ще трохи японців та півд.корейців), яка є загалом меншиною в глобальному вимірі, що складається з людей, які сортують сміття, не викидають пластик в річки, не сруть на пляжах, і головне переймаються за глобальне потепління та парникові гази (лідерами у викиді яких є Китай, Індія та Бразилія). Але все одно рядове біле населення у всьому винне, тому під ніж.
Звісно ж, уповноваження жінок (empowerment of women) є не питанням так зв. “прав людини”, тобто турботою про те, що злі та заздрісні чоловіки не дають жінкам стати деректорицями та військовинями, а передовсім засобом зменшення народжуваності. Крапка. (Не знаємо чи дочитають до цього місця любителі камуфляжних валькірій, але шановні, ваше залучення дівчат в депутатеси та воївниці без жодного маскування розглядається засобом зменшення народжуваності, тобто засобом ГЕНОЦИДУ вашого народу).

Більше того, для стабільності землі потрібне ще й сильніше наголошення на планетарних турботах про економічне урядуваннячко, глобальну торгівлю, інвестиції та фінанси і технологічний розвиток (англ. …much stronger emphasis on planetary concerns in economic governance, global trade, investments and finance, and technological development). Коротше кажучи, очевидно, мова йде про глобальний орган який буде вирішувати замість самих людей скільки чого їм їсти і скільки дітей народжувати. Звісно, що країни Європи мають більше інвестувати в країни, які вічно потерпають від посух і рятувати нещасних чорних (цікаво, що за апартеїду в ПАР та Родезії не було посух. Невже дійсно там так сильно змінився клімат за 20-30 років?)

Цікаво, що екологи в Україні за роки форсованої євроінтеграції швидко перейняли глобалістський дискурс, а деякі персонажі звісно з “екологічних міркувань” іноді відкрито насміхаються над дітонародженням і глузують з материнства та немовлят, при цьому чудово подорожуючи щотижня літаками по світу (значно більш екологічним було б сидіти десь в селі і їздити конем в крамницю або в сусіднє село).

Невеликий підсумок. З нашою планетою дійсно великі проблеми. Для її збереження потрібно почали з локальних змін, або іноді їх недопущення: слід берегти ліси, зберегти великі і малі ріки непорушними, берегти болота і озера від меліорації та забудови, не купувати непотребу, тішитись не речами, а людьми навколо вас. Будувати і творити на віки, а не жити в постійних змінах всього і вся. Ще однією цікавою, але непростою в реалізації ідеєю є локалізація економіки на противагу її глобалізації. Про це добре пише, наприклад, правий філософ Ален де Бенуа. Він веде мову про те, що планета не виживе без повернення до старого традиційного принципу невеликих самозамкнених економічних одиниць (сім`я, село, регіон, країна в решті решт), які можуть самі себе забезпечувати більшістю необхідних речей (автаркія в економіці). Але це окрема велика і складна тема.

Глобальна економіка, яка живе за рахунок пересування товарів (і людей) по всій планеті є ворогом цієї планети і слід докласти зусиль щоб її знищити. Ми можемо прожити без китайського непотребу, чи малайзійської пальмової олії. Пам’ятайте також, що ми мусимо берегти планету, наш дім (грецьке ойкос, звідки і екологія), але чи треба буде він нам, якщо в ньому вже не буде нас самих.

Зентропа