Команда

Друг “Петрович”

Ідейний натхненник, головний редактор/ Inspirer, editor

Друг “Француз”

Відповідальний за спілкування з навколишнім світом / Responsible for communication with the world around 🙂

Марія Чайкіна

Випусковий редактор, перекладач, публіцист/ Issuing editor, translator, essayist