Андрій Федорняк: Cura te ipsum*

Демократія – влада народу! Авраам Лінкольн окреслив демократію, як врядування «іменем  народу, силами народу і для народу». Отож, виходячи із цих тверджень про демократію, можна із впевненістю сказати, що якість демократії прямо пропорційно залежить від якості суспільства. Наші державні інститути, політичний істеблішмент є віддзеркаленням нашого народу. Підтвердження цієї думки можемо знайти у Святому Письмі: «Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається; не зривають бо з тернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре; лиха ж – з лихого (серця) лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста» [від Луки 6:43-45].

В політології побутує думка, що якість демократії в країні залежить від двох чинників:

  • Рівня освіченості громадянина;
  • Рівня добробуту населення [матеріальні і духовні блага].

Високий рівень освіченості населення дає йому можливість аналізувати та раціонально обирати політичний істеблішмент оцінюючи програми кандидатів та політичних партій; критично оцінювати вислови, гасла політиків та відповідність їх до реальності [реалізація гасел, ідей у безпосередніх політичних рішеннях]. Високий рівень освіченості творить людину критичної раціональності, а не сліпої ірраціональності. Саме це є необхідною умовою транзитних суспільств та якісного переходу від авторитаризму до демократії.

В даному випадку маємо на увазі ірраціональність людини, яка піддаючись маніпуляції та демагогії сліпо йде за політичними аферистами та євнухами [ірраціональність як негативний чинник]. Ми переконані, що високоінтелектуальна людина поєднує в собі як критичну раціональність так і «здорову» ірраціональність, що є необхідною умовою якнайкращого зростання Людини. Ірраціональність, яка характеризується безмежним ідеалізмом: вічною перевагою Серця над Розумом, Духу над Матерією. Ірраціональність як двигун, який не дозволяє високоінтелектуальній людині полишити свою діяльність через надважку життєву долю чи будь-які перешкоди, бо хто має стержень, той не зігнеться [віра у світле].

Другою умовою якісної демократії є рівень добробуту населення, який характеризує забезпеченість населення необхідними матеріальними та духовними благами [рівень життя населення]. Достатній рівень добробуду населення не дасть можливості політикам та політичним партіям купляти СОБІ підтримку населення. Збільшення рівня життя пробудить у частини населення власну Гідність, що є однією із ключових характеристик інтелігентної, власнопідметної людини, хоча, це не є обов’язковою умовою.

Перманентна праця у двох вищезазначених сферах суспільного життя є необхідною запорукою успіху будь-якої демократії.

Успіх сучасної Української Держави та процес її демократизації залежить від рушійної сили молоді, котра повинна гуртуватися і виховуватися на якісно інших ідейно-моральних принципах, ніж те покоління українців, котре народилося в часі Радянської окупації. Покоління, більша частина якого [за винятками меншості, котре боролося за Незалежність] була носіями ментально-світоглядних ідей провансальства, меншовартості, другосортності, що стало причиною нашої слабкості та нашого відставання.

Сьогодні, після трьох Революцій та початку російсько-української війни, армія homo sovieticus** знову відроджується! Особливо це відчутно в передвиборчий період, напередодні Президентських та Парламентських виборів. “Армія”, котра воює проти майбутнього нашої Держави не автоматами та градами, а своїм паспортом та голосом: «За» руський мир, «За» газ вдвічі/вчетверо дешевший, «За» мир в країні, «За» проти медичного геноциду та інше…

Допоки ми, МОЛОДЬ, не станемо відповідальнішими за своє власне майбутнє, допоки ми не будемо цікавитися політикою та не почнемо творити її [ходячи на вибори і голосуючи свідомо], доти наше майбутнє буде вирішуватися хрунями та голосами мертвих душ. В Галичині «хрунями» називали тих виборців, котрі продавали свій голос – безпринципні, продажні та корисливі, які продавали свою честь та гідність за конкретну матеріальну вигоду. Хруні – прихильники «політичних партій К.В.Д., програма якої лаконічна і для всіх зрозуміла: куди вітер дує, туди й хилиться».

Кожна молода людина в часі будівництва новітньої держави та російсько-української війни повинна бути воїном, політиком і богословом! Ми зобов’язані щодня плекати в собі найвищі моральні та духовні цінності, котрі в часі нашої борні мають стати для нас щитом та мечем від усіх ворогів видимих і невидимих! Нашим “Отче Наш” повинно бути Донцовське – Мудрість, Шляхетність, Відвага, бо мудрого – не обдуриш, шляхетного – не підкупиш, відважного – не залякаєш! Убий все, що хоче твого знищення і упадку. Це кодекс нашого життя, адже Людське життя – це боротьба!

*Cura te ipsum (лат.) – вилікуйся сам, перш ніж лікувати інших;

** Homo sovieticus – саркастичний та критичний термін, що вживається до середньостатистичної людини, яка народилася у Радянському Союзі або у одній з країн Східного блоку і котра сприймає навколишній світ, використовуючи виключно систему міфів Радянського Союзу.

 

Подобається матеріал? Поділіться ним з друзями у Facebook!