Національний корпус стає на захист українських та польських меморіалів у Львові

13 березня у Львові стався акт вандалізму: невідомі спаплюжили Меморіал польських вояків, що були поховані на українській землі сто років тому. Вибух, метою якого була міжнародна провокація, здійснили по-злодійськи – вночі. Зрозуміло, що путінські стратеги з усіх сил намагаються спровокувати повномасштабну війну між дружніми народами України, Польщі, Угорщини та Румунії.

Провокації щодня відбуваються у Львові, Ужгороді, Береговому, Чернівцях та інших містах. Мета Путіна та його агентів – знищення української державності в будь-який спосіб.
Ми, українські націоналісти, не воюємо з мертвими. Навіть якщо це солдати, які воювали проти наших предків. На відміну від польських провокаторів, що сьогодні знищують історичну пам’ять, плюндруючи могили наших Воїнів. Ми самі воїни, і ми знаємо ціну пам’яті про тих, хто взяв зброю до рук в ім’я Батьківщини.

Українські націоналісти сьогодні – це сили, що пам’ятають спільні перемоги над ворогом та поважають трагічні моменти кожного народу Європи. Ми прагнемо об’єднати наші зусилля навколо могутнього та великого спільного майбутнього Східної Європи. Задля цього ми зробимо все можливе, щоб не допустити будь-яких провокацій кремлівської наволочі. Ми беремо під свій захист як Меморіал польських воїнів, так і могили січових стрільців у Львові.

Сподіваємось, польські націоналісти усвідомлюють, що мета Росії – розсварити наші народи. Пам’ятаючи славні перемоги наших Предків, ми не маємо права дозволити собі грати за правилами нашого споконвічного ворога. Ми простягаємо руку нашим друзям-полякам, але попереджаємо, що наша рука перетвориться на кулак, як тільки ви спробуєте посягнути на нашу Землю!

________________________________________________________________________

UWAGA DO UKRAIŃSKIEJ I POLSKIEJ WSPÓLNOTY

Nacjonaliści bronią ukraińskich i polskich pomników we Lwowie: oświadczenie Korpusu Narodowego

13 marca we Lwowie został popełniony akt wandalizmu: nieznany spróbował zniszczyć Pomnik polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani na ukraińskiej ziemi sto lat temu. Eksplozja, której celem była międzynarodowa prowokacja, został popełniony podstępnie — w nocy. Jest jasne, że stratedzy Putina walczą o sprowokowanie wojny między przyjaznymi narodami Ukrainy, Polski, Węgier i Rumunii.

Prowokacje odbywają się każdego dnia we Lwowie, Użgorodzie, Berehowie, Czerniowcach i innych miastach. Celem Putina i jego agentów jest zniszczenie państwowości ukraińskiej w jakikolwiek sposób.

My, ukraińscy nacjonaliści, nie walczymy ze zmarłymi. Nawet jeżeli są to żołnierze, którzy walczyli z naszymi przodkami. W przeciwieństwie do polskich prowokatorów, którzy dziś niszczą pamięć historyczną, niszczą groby naszych Wojowników. My jesteśmy żołnierzami i znamy cenę pamięci tych, którzy wzięli broń w imię Ojczyzny.

Ukraińscy nacjonaliści są dziś siłami, które pamiętają wspólne zwycięstwa nad wrogiem i szanują tragiczne chwile każdego narodu w Europie. Staramy się zjednoczyć nasze wysiłki wokół potężnej i wielkiej wspólnej przyszłości Europy Wschodniej. W tym celu zrobimy wszystko, co możliwe, aby zapobiec prowokacjom Kremla. Będziemy chronić jako Pomnik Polskich żołnierzy, tak i groby Strzelców Siczowych we Lwowie.

Mamy nadzieję, że polscy nacjonaliści są świadomi, że celem Rosji jest zepsuć relacje pomiędzy naszym narodami. Pamiętając o chwalebnych zwycięstwach naszych Przodków, nie mamy prawa pozwalać sobie na grę zgodnie z zasadami naszego pierwotnego wroga. Wyciągamy rękę do naszych polskich przyjaciół, ale ostrzegamy, że nasza ręka zamieni się w pięść, gdy tylko spróbujecie odebrać naszą Ziemię!


Джерело: azov.press

Подобається матеріал? Поділіться ним з друзями у Facebook!